Citation analysis: list of most cited documents

9 Решение № 111 от 5.09.2012 г. на ВКС по т. д. № 304/2011 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Емилия Василева
8 Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ВКС по т. д. № 1/2009 г., ОСГТК, докладчик съдиите Симеон Чаначев, Любка Илиева и Светла Цачева
6 Решение № 6 от 1.04.2010 г. на ВКС по т. д. № 451/2009 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Тотка Калчева
6 Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК, докладчик съдиите Елеонора Чаначева и Албена Бонева
6 Решение № 58 от 27.07.2012 г. на ВКС по т. д. № 216/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Емил Марков
5 Решение № 154 от 8.12.2009 г. на ВКС по т. д. № 194/2009 г., II т. о., ТК, докладчик председателят Татяна Върбанова
5 Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСТК, докладчик съдията Тотка Калчева
4 Определение № 606 от 20.07.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 333/2011 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Емилия Василева
3 Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, докладвано от съдиите Красимир Влахов и Емилия Василева
3 Решение № 253 от 12.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 2923/2015 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Анна Баева
2 Решение № 5248 от 18.11.2011 г. на АдмС - София по адм. д. № 7331/2010 г.