Citation analysis: list of most cited documents

8 Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ВАС по т. д. № 10/2016 г., ОСС, I и II колегия, докладвано от съдията Йордан Константинов
6 Решение № 6047 от 26.05.2015 г. на ВАС по адм. д. № 8024/2014. г., I о., докладчик съдията Милена Златкова
4 Решение № 164 от 5.01.2012 г. на ВАС по адм. д. № 2642/2011 г., VIII о., докладчик съдията Бисерка Цанева
3 Решение № 15412 от 15.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 7436/2009 г., I о., докладчик съдията Атанаска Дишева
3 Решение № 252 от 10.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11876/2015 г., VIII о., докладчик съдията Аглика Адамова
3 Решение № 518 от 16.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8295/2015 г., I о., докладчик съдията Милена Златкова
3 Решение № 3882 от 18.03.2019 г. на ВАС по адм. д. № 11375/2018 г., VIII о., докладчик съдията Емилия Иванова
2 Решение № 5623 от 4.09.2014 г. на АдмС - София по адм. д. № 5346/2013 г.
2 Определение № 2128 от 4.08.2017 г. на АдмС - Варна по ч. а. д. № 2015/2017 г.
2 Решение № 433 от 19.03.2012 г. на ОС - Пловдив по гр. д. № 2743/2011 г.
2 Решение № 15435 от 23.11.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2420/2011 г., I о., докладчик съдията Емилия Миткова
2 Решение № 15605 от 25.11.2011 г. на ВАС по адм. д. № 4030/2011 г., I о., докладчик съдията Милена Златкова